Povodňový plán obce rok - 2015 - 1. časť.pdf
Povodňový plán obce - aktualizovaný r. 2015 - 1. časť

Povodňový plán obce rok - 2015 - 2. časť.pdf
Povodňový plán obce - aktualizovaný r. 2015 - 2. časť

Povodňový plán obce rok - 2015 - prílohy.pdf
Povodňový plán obce - aktualizovaný r. 2015 - prílohy

Štatút krízového štábu obce Ďanová.pdf
Štatút krízového štábu obce Ďanová

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.