Uznesenia prijaté 13. februára 2019

Uznesenia prijaté 17. júna 2019

Uznesenia prijaté 17. júla 2019

Uznesenia prijaté 22. augusta 2019

Uznesenia prijaté 30. novembra 2019

Uznesenia prijaté 12. decembra 2019

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.