Povinné zverejňovanie ZMLÚV za rok 2019

Povinné zverejňovanie ZMLÚV za rok 2018
Dohoda č.18-23-50J-6 Úrad práce.pdf
zverejnená dňa: 27.03.2018


Zmluva o dielo - hasičská zbrojnica.pdf
zverejnená dňa: 05.04.2018
Príkazná zmluva - divadlo 2018.pdf
zverejnená dňa: 26.04.2018

ZMLUVA O DIELO č. 1-2018.pdf
zverejnená dňa: 09.05.2018
ZMLUVA O DIELO č. 2 - 2018.pdf
zverejnená dňa: 06.06.2018ZMLUVA O DIELO č. 3-2018.pdf
zverejnená dňa: 31.08.2018


Zmluva o dielo - Wifi pre teba.pdf
zverejnená dňa: 20.09.2018

Kúpna zmluva.pdf
zverejnené dňa: 12.10.2018

Príkazná zmluva 2- 2018.pdf
zverejnená dňa: 18.10.2018

ZMLUVA O DIELO č. 4-2018.pdf
zverejnená dňa: 03.12.2018
Zmluva o dodávke elektriny.pdf
zverejnená dňa: 20.12.2018

Povinné zverejňovanie ZMLÚV za rok 2017

kúpna zmluva-nehnuteľnosť.pdf
zverejnená dňa: 04.01.2017


Zmluva o dielo č. R_33-2017.pdf
zverejnená dňa: 17.02.2017
Zmluva o dielo č. SB03042017.pdf
zverejnená dňa: 03.04.2017


Zmluva o dielo 1-2017.pdf
zverejnená dňa: 02.06.2017
Zmluva o dielo č. SB01082017.pdf
zverejnená dňa: 01.08.2017

Zmluva o dielo č. 2-2017.pdf
zverenená dňa: 07.08.2017

Zmluva o dielo 3-2017.pdf
zverejnená dňa: 23.08.2017

Zmluva o Nájme.pdf
zverejnená dňa: 31.08.2017Dohoda k zmluve o dielo č. SB03042017.pdf
zverejnená dňa: 13.09.2017


kúpna zmluva.pdf
zverejnená dňa: 03.10.2017

Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf
zverejnená dňa: 06.10.2017


Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf
zverejnená dňa: 06.10.2017

Zmluva o dielo č.4-2017.pdf
zverejnená dňa: 09.10.2017

Príkazná zmluva - divadlo 2017.pdf
zverejnená dňa: 10.11.2017Zmluva o dielo Ďanová - KD.pdf
zverejnené dňa: 22.11.2017


Dohoda č. 17-23-010-8 Úrad práce.pdf
zverejnené dňa: 01.12.2017Príkazná zmluva 2 - divadlo 2017.pdf
zverejnené dňa: 10.12.2017


Zmluva o poskytnutí služby.pdf
zverejnené dňa: 19.12.2017Povinné zverejňovanie ZMLÚV za rok 2016

Povinné zverejňovanie ZMLÚV za roky 2013 - 2015

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.