Povinné zverejňovanie ZMLÚV za rok 2020

ZMLUVA O DIELO č. 1-2020.pdf
zverejnená dňa: 03.01.2020


Nájomná Zmluva.pdf
zverejnená dňa: 13.01.2020
Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf
zverejnené dňa: 04.02.2020

Zmluva o budúcej realizácii diela.pdf
zverejnené dňa: 04.02.2020

Zmluva o dielo TJ.pdf
zverejnená dňa: 17.04.2020

Zmluva o dadaní tovarov-Wifi pre teba.pdf
zverejnená dňa: 20.04.2020Kúpna zmluva.pdf
zverejnená dňa: 21.07.2020

Povinné zverejňovanie ZMLÚV za rok 2019

ZMLUVA O DIELO č. 1-2019.pdf
zverejnená dňa: 04.02.2019


Zmluva o kúpe cenných papierov.pdf
zverejnená dňa: 07.03.2019

Príkazná zmluva - divadlo 2019.pdf
zverejnená dňa: 18.04.2019

Zmluva o dielo.pdf
zverejnená dňa: 24.04.2019


Príkazná zmluva 2 - divadlo 2019.pdf
zverejnená dňa: 02.05.2019


Zmluva o bežnom účte-Prima banka.pdf
zverejnená dňa: 11.07.2019

Zmluva o poskytovaní služby.pdf
zverejnená dňa: 16.07.2019

ZMLUVA O DIELO č. 2-2019.pdf
zverejnená dňa: 22.07.2019
Zmluva o dielo č. 3-2019.pdf
zverejnená dňa: 07.10.2019

Zmluva o spolupráci a poradenstve.pdf
zverejnená dňa: 20.09.2019

Zmluva o dielo Arch art.pdf
zverejnená dňa: 17.10.2019

Zmluva o dielo č. 4.pdf
zverejnená dňa: 23.10.2019

Zmluva o poskytnutí služby.pdf
zverejnená dňa: 05.11.2019

Dohoda č. 19-23-010-58 ÚPSVaR.pdf
zverejnená dňa: 19.11.2019
Poistná zmluva na KD.pdf
zverejnená dňa: 10.12.2019Povinné zverejňovanie ZMLÚV za rok 2018
Dohoda č.18-23-50J-6 Úrad práce.pdf
zverejnená dňa: 27.03.2018


Zmluva o dielo - hasičská zbrojnica.pdf
zverejnená dňa: 05.04.2018
Príkazná zmluva - divadlo 2018.pdf
zverejnená dňa: 26.04.2018

ZMLUVA O DIELO č. 1-2018.pdf
zverejnená dňa: 09.05.2018
ZMLUVA O DIELO č. 2 - 2018.pdf
zverejnená dňa: 06.06.2018ZMLUVA O DIELO č. 3-2018.pdf
zverejnená dňa: 31.08.2018


Zmluva o dielo - Wifi pre teba.pdf
zverejnená dňa: 20.09.2018

Kúpna zmluva.pdf
zverejnené dňa: 12.10.2018

Príkazná zmluva 2- 2018.pdf
zverejnená dňa: 18.10.2018

ZMLUVA O DIELO č. 4-2018.pdf
zverejnená dňa: 03.12.2018
Zmluva o dodávke elektriny.pdf
zverejnená dňa: 20.12.2018

Povinné zverejňovanie ZMLÚV za rok 2017

kúpna zmluva-nehnuteľnosť.pdf
zverejnená dňa: 04.01.2017


Zmluva o dielo č. R_33-2017.pdf
zverejnená dňa: 17.02.2017
Zmluva o dielo č. SB03042017.pdf
zverejnená dňa: 03.04.2017


Zmluva o dielo 1-2017.pdf
zverejnená dňa: 02.06.2017
Zmluva o dielo č. SB01082017.pdf
zverejnená dňa: 01.08.2017

Zmluva o dielo č. 2-2017.pdf
zverenená dňa: 07.08.2017

Zmluva o dielo 3-2017.pdf
zverejnená dňa: 23.08.2017

Zmluva o Nájme.pdf
zverejnená dňa: 31.08.2017Dohoda k zmluve o dielo č. SB03042017.pdf
zverejnená dňa: 13.09.2017


kúpna zmluva.pdf
zverejnená dňa: 03.10.2017

Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf
zverejnená dňa: 06.10.2017


Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf
zverejnená dňa: 06.10.2017

Zmluva o dielo č.4-2017.pdf
zverejnená dňa: 09.10.2017

Príkazná zmluva - divadlo 2017.pdf
zverejnená dňa: 10.11.2017Zmluva o dielo Ďanová - KD.pdf
zverejnené dňa: 22.11.2017


Dohoda č. 17-23-010-8 Úrad práce.pdf
zverejnené dňa: 01.12.2017Príkazná zmluva 2 - divadlo 2017.pdf
zverejnené dňa: 10.12.2017


Zmluva o poskytnutí služby.pdf
zverejnené dňa: 19.12.2017Povinné zverejňovanie ZMLÚV za rok 2016

Povinné zverejňovanie ZMLÚV za roky 2013 - 2015

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.