História

Spomína sa v roku 1252 ako Villa Jank. Ďalšie názvy obce sú doložené ako Dean, Gyan (1331), Dyanfalva (1436), Dyonawawez (1534), Deanowawez (1548), Dianowa (1773), Ďanová (1920); maďarsky Deánfalva. Patrila hradu Blatnica. V roku 1715 mala 27 domácností, v roku 1785 mala 66 domov a 462 obyvateľov, v roku 1828 mala 65 domov a 577 obyvateľov. Do 20. storočia vlastnili tunajšie majetky Révayovci a Prónayovci. Obyvatelia sa zaoberali väčšinou poľnohospodárstvom. V obci bola píla, vyhne a rozvinuté tkáčstvo. Obyvatelia sa zapojili do partizánskeho hnutia a SNP.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.