Obec Ďanová sa nachádza 12 km juhovýchodne od mesta Martin pri blatnickom potoku.
Je ľahko prístupná z hlavnej cesty Martin – Turčianske Teplice. Nachádza sa v strede kotliny pod miernymi pahorkami, ktoré jej dodávajú pôvabný charakter.
Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú od konca 13. storočia začiatkom 14. storočia ako usadlosť dvoma kúriami v chotári Sebeslavce a dedičstvo Révayovského panstva.
V roku 2012 si obec pripomína 760 rokov svojej prvej písomnej zmienky. Obec bola založená v Sebeslavskom chotári ako zemianska kúria, ktorú založili zemania Ganko a Ján pod názvom Villa Jank čiže Janova Ves, sa spomína od roku 1252. V nasledujúcich informáciách sa v sa v písomných prameňoch v roku 1331 po prvý raz spomína pod názvom „Villa Dean“ resp. Dian Falua. V I. tretine 14. storočia bol postavený hrad Blatnica, ktorý slúžil ako dozor nad obchodnou cestou. Malá vzdialenosť od Blatnického hradu spôsobila, že sa Ďanová dostala do jeho závislosti už v roku 1436 a takto stratila svoje zemianske postavenie a stala sa poddanskou obcou pánov Blatnice. Zložité majetkové vzťahy k hradu sa v 15. a 16. storočí skončili jeho darovaním spolu s príslušnými obcami v r. 1539 Františkovi Révayovi, ktorý mal majetok v držbe až do zrušenia poddanstva v r. 1848.
V 14. storočí bola táto osada v držbe Vyhotovích synov zemana Valentína a folkušovských pánov.
Erb obce je z roku 1862 a zobrazuje lemeš pluha, ako znak roľníckeho spôsobu života jej obyvateľov.
Ďanová bola v Turci známa ako obec s bohatou olejkárskou a šafraníckou tradíciou. Pri blatnickom potoku v minulosti stáli dva mlyny a píla, pracovala tu i malá teheľňa. V obci bola aj kováčska vyhňa a rozvíjala sa tu tkáčska výroba. V roku 1895 vznikol v obci dobrovoľný hasičský zbor, ktorý pomáhal pri likvidácii požiarov a ochrane majetku občanov.
Juhovýchodne od Ďanovej sa nachádza rybník, ktorý pripomína z výšky veľké srdce. V šesťdesiatych rokoch sa tu ťažila rašelina a tak vznikol rybník do ktorého rybári napustili ryby. V roku 2005 bol vyčistený a prehĺbený. Každý rok na ňom rybársky zväz, ktorému tento rybník patrí organizuje súťaž v love rýb. Od roku 2009 na tomto rybníku prebieha celoslovenská súťaž – Turčiansky amatérsky triatlon /TAT/, ktorý sa v roku 2010 rozšíril aj cez susedné obce. Pre peknú prírodu okolo Ďanovej, Folkušovej a Blatnice, táto súťaž prebieha každý rok.
Vzácnou pamiatkou je aj zvonica z 19. storočia, na ktorej sa ručne zvonilo. Taktiež sa tu nachádzajú staré pivnice, ktoré ešte stále slúžia občanom na uskladnenie zemiakov a zeleniny.
V obci sa nachádza aj rodný dom akademika prof. Otta Jaroslava Vrtiaka, ktorý bol rektorom  na VŠV v Košiciach.
Obec Ďanová má družbu s partnerskou obcou Tlumačov pri Zlíne, ktorá začala pri príležitosti 110. Výročia DHZ v roku 2005. Každý rok sa vymieňajú návštevy občanov a organizujú spoločné podujatia a rôzne akcie.

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.