Pre zväčšenie obrázka kliknite na obrázok

Informácie o spracovaní osobných údajov v Materskej škole

Zápis do MŠ Ďanová

Žiadosť o prijatie do MŠ Ďanová

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Usmernenie pre rodičov ohľadom Covid-19 od 05.09.2022 ( Zelená otvoreným školám)

MŠ bude v prevádzke od 05.09.2022 v bežnom režime: 6:00 - 16:30 hod.

Od 05.09.2022 ......

- pri prvom vstupe do MŠ každý rodič dieťaťa predkladá aktuálne vyhlásenie o bezpríznakovosti ( viď. vyššie )

- dieťa, ktoré nenavštevuje MŠ viac po sebe ako 7 dni ( vrátane víkendu a sviatku ) zákonný zástupca prinesie aktuálne platné vyhlásenie o bezpríznakovosti ( viď. vyššie )

 

- dieťa, ktoré nenavštevuje MŠ viac ako 7 pracovných dní, donesie potvrdenie od lekára, že môže MŠ navštevovať

- o ostatných informáciách o pokynoch a spôsobe dodržiavania protiepidemiologických nariadení a pokynov RÚVZ budú rodičia informovaný na nástennej tabuli v budove MŠ

Telefonický kontakt 043/4294506, mail: skolka.danova@gmail.com

Zriaďovateľom je Obec Ďanová.

Zamestnanci:

Silvia Kľučiarová          - riaditeľka

Monika Buociková        - učiteľka

Nikoleta Rybárová       - učiteľka

Bc. Natália Kubová       - učiteľka

Bc. Andrea Obuchová   - učiteľka

Mgr. Karin Urban          - učiteľka

Martina Chovancová     - učiteľka

Monika Boďová             - vedúca školskej jedálne

Miroslav Hrivnák           - kuchár

Janka Hrčová                - školníčka

Naša Materská škola

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.