Pre zväčšenie obrázka kliknite na obrázok

Zápis detí do MŠ Ďanová na školský rok 2021/2022

Pravidlá pre COVID semafór

Vyhlásenie zákonného zástupcu

MŠ bude v prevádzke od 11.01.2021 v bežnom režime: 6:00 - 16:30 hod.

Od 08.02.2021 ......

- všetci vstupujú do budovy MŠ s rúškom a pri vstupe si dezinfikujú ruky

- dieťa sprevádza len jeden zákonný zástupca a zdržiava sa minimálny čas v budove MŠ

- zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška

- deťom  v triede odporúčame nosiť ochranné rúška

- dieťa, ktoré nenavštevuje MŠ viac po sebe ako 3 dni ( vrátane víkendu a sviatku ) zákonný zástupca prinesie aktuálne platné vyhlásenie ( viď. vyššie )

- dieťa, ktoré nenavštevuje MŠ viac ako 5 pracovných dní, donesie potvrdenie od lekára, že môže MŠ navštevovať

- o ostatných informáciách o pokynoch a spôsobe dodržiavania protiepidemiologických nariadení a pokynov RÚVZ budú rodičia informovaný na nástennej tabuli v budove MŠ

Telefonický kontakt 043/4294506, mail: skolka.danova@gmail.com

Zriaďovateľom je Obec Ďanová.

Zamestnanci:

Silvia Pakánová         - riaditeľka

Monika Buociková     - učiteľka

Nikoleta Rybárová    - učiteľka

Natália Kubová         - učiteľka

Andrea Obuchová     - učiteľka

Monika Boďová        - vedúca školskej jedálne

Miroslav Hrivnák      - kuchár

Katarína Datková     - školníčka

Naša Materská škola

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.