Matrika

Matrikárka obce:  Silvia Kľučiarová

Zástupkyňa matrikárky: Bronislava Bukvová

V každej životnej situácii sú tu pre občana.

Matrika zabezpečuje tieto služby občanom:

Občiansky sobáš

Úmrtie občana v obci

Zmenu mena a priezviska

Kópie matričných dokladov

Sadzobník správnych poplatkov

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.