História počtu obyvateľov k 31.12. daného roka

rok 2000 - 488          rok 2010 - 506          rok 2020 - 559

rok 2001 - 489          rok 2011 - 520          rok 2021 - 557

rok 2002 - 495          rok 2012 - 541          rok 2022 - 553

rok 2003 - 488          rok 2013 - 550          rok 2023 -

rok 2004 - 486          rok 2014 - 554

rok 2005 - 473          rok 2015 - 558

rok 2006 - 484          rok 2016 - 555

rok 2007 - 495          rok 2017 - 568

rok 2008 - 483          rok 2018 - 562

rok 2009 - 492          rok 2019 - 560

Ku dňu 01. 07. 2023 je v evidencii obyvateľov na trvalom pobyte 555 obyvateľov.

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.