História počtu obyvateľov k 31.12. daného roka

rok 2000 - 488          rok 2011 - 520

rok 2001 - 489          rok 2012 - 541

rok 2002 - 495          rok 2013 - 550

rok 2003 - 488          rok 2014 - 556

rok 2004 - 486          rok 2015 - 558

rok 2005 - 473          rok 2016 - 555

rok 2006 - 484          rok 2017 - 558

rok 2007 - 495          rok 2018 -

rok 2008 - 483      

rok 2009 - 492

rok 2010 - 506

 

Ku dňu 26. 10. 2018 je v evidencii obyvateľov na trvalom pobyte 565 obyvateľov.

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.