Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka MŠ Ďanová

Voľby do Orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Obecné zastupiteľstvo utvorilo pre voľby do obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018 - 2022

jeden ( 1 ) volebný obvod a jeden ( 1 ) volebný okrsok, v ktorom je volených päť poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Obec Ďanová mala k 1. augustu 2018 prihlásených na trvalý pobyt 562 obyvateľov.

 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:

Monika Tarabová, Obecný úrad Ďanová, Ďanová č. 22, 038 42, tel:  043/4294 184, 0907 966 143, mail: uctovnicka@danova.sk

 

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:

danova@danova.sk

Oznámenie o preberaní kandidátnych listín

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.