Návrh záverečného účtu za rok 2018

Oznámenie o percente triedenia odpadov za rok 2018 a o sadzbe poplatku za uloženie odpadov na skládke na rok 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 25. mája 2019

Elektronická adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu je:

danova@danova.sk

GDPR - Splnenie informačnej povinnosti

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.