Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov, potrebnom k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č.180/2014 Z. z

Volebný obvod a počet poslancov, zapisovateľka miestnej volenej komisie, mail pre doručenie oznámenia o delegovaní člena do MVK a OVK, adresa volebnej miestnosti a utvorenie okrsku

Informácia pre voliča - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.