Pre zväčšenie obrázka kliknite na obrázok

Návrh dodatku č. 1 k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Žiadosť o prijatie do MŠ Ďanová

Územný plán obce Ďanová-zadanie

Oznam zadanie ÚPN obce Ďanová.pdf
zverejnená dňa: 23.01.2023

Zadanie ÚPN obce Ďanová 2023.pdf
zverejnená dňa: 23.01.2023

Zánik mandátu poslanca OZ Ďanová

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín


Prípravné práce ÚPN obce Ďanová

Územný plán obce Ďanová- oznámenie


Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Ďanová


Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.