Rozpočet na roky 2020 - 2022

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ďanová

Voľby do NRSR v roku 2020

Informácia pre voliča

Elektronická adresa pre doručovanie

-  žiadosti pre voľbu poštou

-  oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

-  žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

je: danova@danova.sk

Informácie pre voliča o podmienkach hlasovania poštou s trvalým pobytom na území SR

Oznámenie o percente triedenia odpadov za rok 2018 a o sadzbe poplatku za uloženie odpadov na skládke na rok 2019

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.