Zamestnanci OcÚ


Účtovníčka obce:  Bronislava Bukvová

Telefón: 043/4294184

mail: uctovnicka@danova.sk

 

Údržbár a kurič: Pavol Kľučiar

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.