Pre zväčšenie obrázka kliknite na obrázok

Verejné zasadnutie OZ 12.12.2023

OZNAM december 2023.doc
zverejnený dňa: 07.12.2023

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Vianočné trhy

Medveď hnedý-rybník Ďanová

Vážení spoluobčania, návštevníci obce Ďanová a okolia daná lokalita je monitorovaná zásahovým tímom pre medveďa hnedého.

V prípade potreby môžete kontaktovať pani Ing. Zuzanu Badovú členku zásahového tímu, tel.: 0902 057 428

Rekonštrukcia Materskej školy v obci Ďanová

Výstavba zariadenia na využitie OZE pre objekt MŠ v obci Ďanová

Vodozádržné opatrenia obce Ďanová

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaný zber na rok 2023

GDPR - Ochrana osobných údajov - podujatia

Prevádzkovateľ- Obec Ďanová, Ďanová č. 22, 038 42, IČO: 00316644 (ďalej len "prevádzkovateľ ") si Vás dovoľuje informovať, že ak v čase konania podujatia organizovaného prevádzkovateľom dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikov, budú Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo-zvukových záznamov prevádzkovateľom spracúvané za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ).

Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa, Obecných novinách a iných, budú uchovávané po dobu 3 rokov.

Pravdy a mýty o odpade

Ako správne triediť odpad

Separovaný odpad
Separovaný odpad
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.