Komisie Obecného Zastupiteľstva

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda: Ing. Ján Kapusta PhD., členovia: poslanci obecného zastupiteľstva

2. Komisia finančná a sociálna

predseda: Ing., Bc. Katarína Móricová Krupcová, členovia:

3. Komisia stavebná, životného prostredia a verejného poriadku

predseda: Andrej Ďanovský, členovia: Jozef Kľučiar, Janka Hrčová, Mgr. Milan Taraba, Ján Revús

4. Komisia pre kultúru a šport

predseda: Ing. Ján Kapusta PhD., členovia: Mgr. Milan Taraba

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.