Komisie Obecného Zastupiteľstva

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda: Mgr. Silvia Bogárová, členovia: poslanci obecného zastupiteľstva

2. Komisia finančná a sociálna

predseda: Ing., Bc. Katarína Móricová Krupcová, členovia: Andrea Zacharovská

3. Komisia stavebná, životného prostredia a verejného poriadku

predseda: Ing. Ján Kapusta PhD., členovia: Mgr. Milan Taraba

4. Komisia pre kultúru a šport

predseda: Bronislava Bukvová, členovia: Silvia Pakánová, Zuzana Ďanovská

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.