Komisie Obecného Zastupiteľstva

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda: Mgr. Anna Šimová, členovia: poslanci obecného zastupiteľstva

2. Komisia finančná a sociálna

predseda: Ing., Bc. Katarína Móricová Krupcová, členovia:

3. Komisia stavebná, životného prostredia a verejného poriadku

predseda: Mgr. Milan Taraba, členovia: Jozef Kľučiar, Ján Revús, Ing. Jaroslav Hudec

4. Komisia pre kultúru a šport

predseda: Ing. Ján Kapusta PhD., členovia: Bronislava Bukvová

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.