Súčasnosť :

Demografia
 • Počet obyvateľov k 31.12.2015 spolu 558  - ženy 283 : muži 275

 • Priemerný vek obyvateľov k 31.12.2015 je 40,44 rokov
 • Vek ( 0 - 7  rokov )     53
 • Vek (7 - 18 rokov )     54
 • Vek (18 - 60 rokov )   333
 • Vek nad 60 rokov       118
 • Prisťahovaní               17   - ženy 13 :  muži 4
 • Odsťahovaní               9     - ženy  6  :  muži 3
 • Narodení                     7      - ženy  5  :  muži 2
 • Úmrtia                           6     - ženy  2  :  muži 4

 

 


Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Knižnica
 • Futbalové ihrisko
 • Verejný vodovod
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Materská škola

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.