Prírodné bohatstvo

Obec leží uprostred Turčianskej kotliny v doline Blatnického potoka. Nadmorská výška v strede obce je 450 m n. m. a v chotári 443–556 m n. m. Časť chotára je na zamokrenej a odlesnenej nive, časť na silne členitej pahorkatine z treťohorných pieskovcov a ílovcov. Má lužné a hnedé lesné pôdy.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.