SlovenskýEnglish

História

Obec Ďanová sa nachádza 12 km juhovýchodne od mesta Martin pri blatnickom potoku. Je ľahko prístupná z hlavnej cesty Martin – Turčianske Teplice. Nachádza sa v strede kotliny pod miernymi pahorkami, ktoré jej dodávajú pôvabný charakter. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú od konca 13. storočia začiatkom 14. storočia ako usadlosť dvoma kúriami v chotári Sebeslavce a dedičstvo Révayovského panstva.

V roku 2022 si obec pripomína 770 rokov svojej prvej písomnej zmienky. Obec bola založená v Sebeslavskom chotári ako zemianska kúria, ktorú založili zemania Ganko a Ján pod názvom Villa Jank čiže Janova Ves, sa spomína od roku 1252. V nasledujúcich informáciách sa v sa v písomných prameňoch v roku 1331 po prvý raz spomína pod názvom „Villa Dean“ resp. Dian Falua. V I. tretine 14. storočia bol postavený hrad Blatnica, ktorý slúžil ako dozor nad obchodnou cestou. Malá vzdialenosť od Blatnického hradu spôsobila, že sa Ďanová dostala do jeho závislosti už v roku 1436 a takto stratila svoje zemianske postavenie a stala sa poddanskou obcou pánov Blatnice. Zložité majetkové vzťahy k hradu sa v 15. a 16. storočí skončili jeho darovaním spolu s príslušnými obcami v r. 1539 Františkovi Révayovi, ktorý mal majetok v držbe až do zrušenia poddanstva v r. 1848.

V 14. storočí bola táto osada v držbe Vyhotovích synov zemana Valentína a folkušovských pánov. Erb obce je z roku 1862 a zobrazuje lemeš pluha, ako znak roľníckeho spôsobu života jej obyvateľov. Ďanová bola v Turci známa ako obec s bohatou olejkárskou a šafraníckou tradíciou. Pri blatnickom potoku v minulosti stáli dva mlyny a píla, pracovala tu i malá teheľňa. V obci bola aj kováčska vyhňa a rozvíjala sa tu tkáčska výroba. V roku 1895 vznikol v obci dobrovoľný hasičský zbor, ktorý pomáhal pri likvidácii požiarov a ochrane majetku občanov.

Juhovýchodne od Ďanovej sa nachádza rybník, ktorý pripomína z výšky veľké srdce. V šesťdesiatych rokoch sa tu ťažila rašelina a tak vznikol rybník do ktorého rybári napustili ryby. V roku 2005 bol vyčistený a prehĺbený. Každý rok na ňom rybársky zväz, ktorému tento rybník patrí organizuje súťaž v love rýb. 

Vzácnou pamiatkou je aj zvonica z 19. storočia, na ktorej sa ručne zvonilo. Taktiež sa tu nachádzajú staré pivnice, ktoré ešte stále slúžia občanom na uskladnenie zemiakov a zeleniny. V obci sa nachádza aj rodný dom akademika prof. Otta Jaroslava Vrtiaka, ktorý bol rektorom  na VŠV v Košiciach.

Obec Ďanová má družbu s partnerskou obcou Tlumačov pri Zlíne, ktorá začala pri príležitosti 110. Výročia DHZ v roku 2005. Každý rok sa vymieňajú návštevy občanov a organizujú spoločné podujatia a rôzne akcie.


Spomína sa v roku 1252 ako Villa Jank. Ďalšie názvy obce sú doložené ako Dean, Gyan (1331), Dyanfalva (1436), Dyonawawez (1534), Deanowawez (1548), Dianowa (1773), Ďanová (1920); maďarsky Deánfalva. Patrila hradu Blatnica. V roku 1715 mala 27 domácností, v roku 1785 mala 66 domov a 462 obyvateľov, v roku 1828 mala 65 domov a 577 obyvateľov. Do 20. storočia vlastnili tunajšie majetky Révayovci a Prónayovci. Obyvatelia sa zaoberali väčšinou poľnohospodárstvom. V obci bola píla, vyhne a rozvinuté tkáčstvo. Obyvatelia sa zapojili do partizánskeho hnutia a SNP.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť