SlovenskýEnglish

Materská škola

Zriaďovateľom je Obec Ďanová.

Tel.: 043/4294506
E-mail: skolka.danova@gmail.com

Zamestnanci:

 • Silvia Kľučiarová - riaditeľka
 • Monika Buociková - učiteľka
 • Nikoleta Rybárová - učiteľka
 • Bc. Natália Kubová - učiteľka
 • Bc. Andrea Obuchová - učiteľka
 • Jana Buociková - učiteľka
 • Martina Chovancová  - učiteľka
 • Monika Boďová - vedúca školskej jedálne
 • Miroslav Hrivnák - kuchár
 • Janka Hrčová - školníčka

MŠ bude v prevádzke od 05.09.2022 v bežnom režime: 6:00 - 16:30 hod.

 • dieťa, ktoré nenavštevuje MŠ viac ako 7 pracovných dní, donesie potvrdenie od lekára, že môže MŠ navštevovať
 • o ostatných informáciách o pokynoch a spôsobe dodržiavania protiepidemiologických nariadení a pokynov RÚVZ budú rodičia informovaný na nástennej tabuli v budove MŠ