SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 16)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1//2024 Poskytnutie dotácie Odb.: TJ Družstevník Ďanová
Dod.: Obec Ďanová
3 000 €
3240581 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Ďanová
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
RZ-VGE0101202401 Prevádzkovanie systému triedeného zberu komunálneho odpadu Odb.: Obec Ďanová
Dod.: ENVI - PAK, a.s.
0 €
Mandátna zmluva Služby v oblasti obstarávania územného plánu obce Odb.: Obec Ďanová
Dod.: i-projekt, s. r. o.
1 300 €
č.1 ukončenie mandátnej zmluvy Odb.: Obec Ďanová
Dod.: Ing. Martina Kukučková ZAR-KON
0 €
52024 Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Ďanová
Dod.: STRAKA & Partners, s. r. o.
1 200 €
1-2024 Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Ďanová
Dod.: Ing. Zuzana Šimúnová
10 200 €
č.1-2024 vypracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Ďanová
Dod.: CS Consulting Int., s.r.o.
1 500 €
240124 služby externého manažmentu Odb.: Obec Ďanová
Dod.: CS Consulting Int., s.r.o.
1 500 €
1/2024 Poskytnutie finančného príspevku Odb.: BENETRIX, n.o.
Dod.: Obec Ďanová
720 €
Generované portálom Uradne.sk