SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.danova.sk spravuje Obec Ďanová je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ďanová

Adresa:

Obecný úrad Ďanová
Ďanová 22
038 42 Ďanová

IČO: 00316644
DIČ: 2020594719

Číslo účtu: SK93 0200 0000 0000 1712 2362

                   SK94 5600 0000 0030 0020 8008                                                                    

Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Martin
Región: Turiec
Počet obyvateľov: 559
Rozloha: 766 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1252

Tel.: +421 43 429 41 84
Mobil: +421 905 454 200
E-mail: danova@danova.sk

Kompetencie:
Obec Ďanová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk