SlovenskýEnglish

Obecný úrad

Adresa

Ďanová 22
038 42 Ďanová

Zamestnanci OcÚ

Účtovníčka obce: Bronislava Bukvová

Telefón: 043/4294184
E-mail: uctovnicka@danova.sk

Údržbár a kurič: Pavol Kľučiar