SlovenskýEnglish

Matričný úrad

Matrikárka obce: Silvia Kľučiarová
Zástupkyňa matrikárky: Bronislava Bukvová

V každej životnej situácii sú tu pre občana.

Matrika zabezpečuje tieto služby občanom:

  • Občiansky sobáš
  • Úmrtie občana v obci
  • Zmenu mena a priezviska
  • Kópie matričných dokladov