SlovenskýEnglish

Súčasnosť

Prírodné bohatstvo

Obec leží uprostred Turčianskej kotliny v doline Blatnického potoka. Nadmorská výška v strede obce je 450 m n. m. a v chotári 443–556 m n. m. Časť chotára je na zamokrenej a odlesnenej nive, časť na silne členitej pahorkatine z treťohorných pieskovcov a ílovcov. Má lužné a hnedé lesné pôdy.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2015 spolu 558 - ženy 283 : muži 275
 • Priemerný vek obyvateľov k 31.12.2015 je 40,44 rokov
 • Vek ( 0 - 7  rokov ) 53
 • Vek (7 - 18 rokov ) 54
 • Vek (18 - 60 rokov ) 333
 • Vek nad 60 rokov 118
 • Prisťahovaní 17 - ženy 13 : muži 4
 • Odsťahovaní 9 - ženy 6 : muži 3
 • Narodení 7 - ženy 5 : muži 2
 • Úmrtia 6 - ženy 2 : muži 4

História počtu obyvateľov k 31.12. daného roka

Ku dňu 18.1.2024 je v evidencii obyvateľov na trvalom pobyte 559 obyvateľov.

 • rok 2000 - 488
 • rok 2001 - 489
 • rok 2002 - 495
 • rok 2003 - 488
 • rok 2004 - 486
 • rok 2005 - 473
 • rok 2006 - 484
 • rok 2007 - 495
 • rok 2008 - 483
 • rok 2009 - 492
 • rok 2010 - 506
 • rok 2011 - 520
 • rok 2012 - 541
 • rok 2013 - 550
 • rok 2014 - 554
 • rok 2015 - 558
 • rok 2016 - 555
 • rok 2017 - 568
 • rok 2018 - 562
 • rok 2019 - 560
 • rok 2020 - 559
 • rok 2021 - 557
 • rok 2022 - 553
 • rok 2023 - 560

Infraštruktúra (Občianska a technická vybavenosť)

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Knižnica
 • Futbalové ihrisko
 • Verejný vodovod
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Materská škola

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika